MŪSŲ KAIMIŠKI GAMINIAI

Visi Audriaus Banionio ūkio kaimiški gaminiai gaminami išlaikant senąsias kaimo tradicijas, natūraliai, bet su dideliu kiekiu meilės. Taip atkeliauja kaimas į jūsų namus.

Jei norite užsisakyti*:

1. Išsirinkite iš katalogo, kurį rasite viršutiniame Meniu pasirinkę "Kaimiški gaminiai" arba čia:

Duonos gaminiai    Mėsos gaminiai    Pieno gaminiai    Kiaušiniai    Medus 

2. Skambinkite tel. 868795191 arba rašyti el.paštu: info@abanionioukis.lt

3. Susitarkite dėl atsiėmimo punkto ar pristatymo į namus**:

4. Atsiskaitykite iš anksto pagal jums atsiųstą sąskaitą pavedimu arba grynaisiais 

gavę prekes **.

5. Mėgaukitės!

* susipažinkite su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis bei Pristatymo ir apmokėjimo taisyklėmis (žemiau).

** Prekes galime pristatyti Kaune, Vilniuje ir Jonavoje. Pristatymo kaina: prekių krepšelis iki 50 Eur. - 3 Eur., prekių krepšelis virš 50 Eur - pristatymas nemokamas (Vilnius, Kaunas, Jonava). Atsiimant prekes iš autoparduotuvės ar kitos mūsų prekybos vietos (žr. Prekybos vietos) - pristatymas nemokamas. Suderinus užsakymą ir paruošus prekes jums bus atsiųsta sąskaita, kurią galima apmokėti pavedimu arba grynais prekių atsiėmimo metu.

PRISTATYMO IR APMOKĖJIMO TAISYKLĖS:

 1. Prekių komplektavimas ir pristatymas

  1. AUDRIAUS BANIONIO ŪKIO parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje ir užsienyje. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

  2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas AUDRIAUS BANIONIO ŪKIO parduotuvės puslapyje "Pristatymas ir apmokėjimas" ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir (arba) pristatymo termino.

  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių AUDRIAUS BANIONIO ŪKIO parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma AUDRIAUS BANIONIO ŪKIO parduotuvės skiltyje "Pristatymas ir apmokėjimas". Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

  4. Pardavėjas stengsis, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį.

  5. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

  6. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Pardavėjo pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

  7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.

  8. Tuo atveju, kai Pirkėjo AUDRIAU BANIONIO ŪKIO internetinėje parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  9. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis AUDRIAUS BANIONIO ŪKIO parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas gali to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), Pirkėjas neturi pakankamo grynųjų pinigų kiekio, nurodyto užsakyme, Pirkėjas negali atsiskaityti mokėjimo kortele ne dėl Pardavėjo kaltės ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas. Jei Pirkėjas buvo pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo patirtas pristatymo išlaidas, kurių dydis nurodytas Taisyklių 1.6 punkte.

  10. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

  11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  12. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių kompleksiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių kompleksiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

  13. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente.

 2. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  1. Prekių kainos AUDRIAUS BANIONIO ŪKIO parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis AUDRIAUS BANIONIO ŪKIO parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

  2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Pardavėjas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Pardavėjas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti. Jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs (kai už prekes Pirkėjas apmoka užsakymo metu), sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas išmokamas į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes per elektroninės bankininkystės sistemą (toliau - "Pirkėjo sąskaita"), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu (grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele), Pirkėjas moka už faktinį pristatytos prekės svorį, išskyrus atvejus, kai pristatytos prekės svoris yra didesnis už užsakytos prekės svorį - tokiu atveju Pirkėjas moka tik už užsakytos prekės svorį.

  3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  4. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste - tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: "Swedbank", AB, "Nordea Bank Finland Plc" Lietuvos skyrius; AB SEB bankas, AB DNB bankas ar Danske Bank A/S Lietuvos filialas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

  5. Jei Pirkėjas reikalauja, PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.